نویسنده = مجید دشتبان فاروجی
اثر مخارج آموزش عمومی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه انسانی در ایران

دوره 6، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 123-153

10.22075/jem.2022.25459.1669

زهرا احسانی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عظیم نظری


اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)

دوره 3، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 123-153

10.22075/jem.2019.16258.1222

مجید دشتبان فاروجی؛ بهنام الیاس پور؛ مسعود عباس نژاد