نویسنده = زهرا نصراللهی
حباب‌های چندگانه‌ی بازار طلا: پیدایش، انفجار و محو کامل

دوره 2، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 81-111

10.22075/jem.2017.2656

زهرا نصراللهی؛ ام‌البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد


تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 15-34

10.22075/jem.2017.1502

زهرا نصراللهی؛ سمیه نوری زاده؛ شهرام وصفی اسفستانی