نویسنده = سید جمال الدین محسنی زنوزی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 33-62

مسعود امانی؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی