تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22075/jem.2021.22243.1547

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1398 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدل­های غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانه­تری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوک‌های سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوک­های مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاست­های اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بی­ثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوک­ها بیانگر این بود که تاثیر شوک­های منفی نسبت به شوک­های مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Rate Fluctuations with using the Nonlinear Autoregressive distributed lags Model (NARDL)

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi Farahani 1
  • Omidali Adeli 1
  • Atefeh Ghorbani 2
1 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Qom
2 M.A in Economics, Department of Economics, University of Allame Tabatabae
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of economic policy uncertainty on exchange rate fluctuations in Iran. For this purpose, the data of the period 1368-1398 based on the frequency of quarterly data and the nonlinear autoregressive distributed lags have been used. The use of nonlinear models will lead to more realistic results than the response of the exchange rate variable to policy shocks. In this study, first, the exchange rate fluctuations index was modeled using the GARCH method, and in the second step, the effects of economic policy uncertainty in the form of positive and negative shocks on exchange rate fluctuations were estimated using the NARDL method. The results of the estimated model show that uncertainty in economic policies in the form of monetary and fiscal policy shocks has led to increased instability in the exchange rate in the country. The analysis of shocks showed that the impact of negative shocks on the exchange rate was more severe than positive monetary and financial shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • Uncertainty
  • Economic policies
  • Nonlinear Autoregressive distributed lags (NARDL)