اندازه‌گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعه حاضر با توجه به تأثیرپذیری ریسک بانک‌ها و مؤسسات مالی از یکدیگر و ضرورت توجه به ریسک سیستمی بخش بانکی، میزان این ریسک بر مبنای سه معیار MES، ΔCoVaR و SRISK برای بانک‌های فعال در بازار سرمایه در طی دوره 14/02/1392 تا 14/06/1397 محاسبه و اندازه‌گیری شده است. پس از محاسبه این شاخص‌ها، با استفاده از تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی، اثر برخی از مهم‌ترین متغیرهای ذاتی بانک‌ها و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی، بر روی این شاخص‌ها برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهد که ارزش در معرض خطر هر بانک بر معیارهای MES و ΔCoVaR تأثیر مثبت دارد اما برخلاف آنچه در ادبیات بانکی برای بانک‌های بزرگ مطرح می‌شود، ریسک سیستمی تنها معطوف به بانک‌های بزرگ نبوده و بانک‌های کوچک نیز در پیدایش و گسترش این ریسک نقش دارند. همچنین مشخص گردید که توجه صرف بر روی نسبت مالکانه و کفایت سرمایه، نمی‌تواند موجب کنترل ریسک سیستمی در بین بانک‌ها گردد. همچنین نسبت اهرمی بانک‌ها نیز توضیح دهندگی مناسبی برای تغییرات این شاخص‌ها ندارد. بااین‌حال با بهبود رشد اقتصادی MES کاهش و با افزایش تورم، ΔCoVaR افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Analysis of Systemic Risk in Iranian Banking Sector and Investigating Its Determinants

نویسندگان [English]

  • Hamid Abrishami 1
  • Mohsen Mehrara 1
  • Mohammad Rahmani 2
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Tehran
2 PhD student of economics at university of Tehran
چکیده [English]

In this paper, we study systemic by using three famous systemic risk measures - MES, ΔCoVaR and SRISK- for Iranian banks that has listed in capital markets and have been active during 2013/5/4 to 2018/9/5. After calculating of these three measures, we have estimated the impact of some characteristics of banks and some macroeconomic variables on these measures. The result of correlation and regression analysis of panel data shows that value-at-risk of banks has positive impact on MES and ΔCoVaR. However, unlike the theatrical literature, we did not find a positive relation between bank size and these systemic risk measures. Therefore, we concluded that small banks has contribution to systemic risk as well as large banks. Furthermore, the impact of capital adequacy and leverage ratio on systemic risk measures was so weak. Finally, we find that improvement in gdp growth decrease the MES and rising the inflation increases the ΔCoVaR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Risk
  • MES
  • ΔCoVaR
  • SRISK
  • Banking Sector