مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ریاضی، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

2 استادیار آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده

گاهی در اقتصادسنجی مشاهدات مورد مطالعه مستقل نیستند و وابستگی آن‌ها ناشی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. برای تحلیل این نوع از داده­ها از مدل­های رگرسیونی فضایی استفاده می­شود. به دلیل وجود تعداد زیاد پارامتر در این مدل­ها، برای به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی از الگوریتم‌های تکرار شونده استفاده می­شود که با مشکل پیچیدگی محاسبات مواجه است. علاوه بر این در مطالعات اقتصادی تعداد داده‌ها زیاد است که استفاده از رهیافت بیزی مفید به نظر می‌رسد. هدف استفاده از رهیافت­های بیزی و ماکسیمم درستنمایی برای برآورد پارامترهای سه مدل معروف­ اقتصادسنجی فضایی و مقایسه عملکرد این دو رهیافت و مقایسه کارایی سه مدل و در نهایت پیاده­سازی مدل­ها و روش­ها برروی دو مجموعه داده است. در هر دو مجموعه داده مشاهده می­شود که نتایج رهیافت بیزی نسبت به رهیافت درستنمایی از دقت بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Maximum Likelihood and Bayesian Approaches for Estimating the Parameters of Three Spatial Econometrics Models

نویسندگان [English]

  • Nahid Ashrafi 1
  • Fatemehّ Hoseini 2
  • Omid Karimi 2
1 Associate Professor of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer, Semnan University
2 Assistant Professor of Statistics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer, Semnan University
چکیده [English]

Sometimes, in econometrics problems the observations are not independent, so that their dependence is due to the location of observations in the studied space. To analyze these data are used the spatial regression models. Due to the large number of parameters in these models are used the iteration algorithms to obtain the maximum likelihood estimations, so that it encounters problems such as the complexity of the calculation. In addition in economic studies, the number of observation is large and it seems useful to use the Bayesian approach. The main purpose is using the Bayesian and the Likelihood approaches to estimate the parameters of the three spatial econometric models. Then, comparing the performance of these two approaches, as well as comparing the performance of these three spatial regression models and finally the three models are implemented on two real data. It is observed that the results of the Bayesian approach are more credible than the likelihood approach in these type of econometric models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Econometrics
  • Maximum Likelihood Approach
  • Bayesian Approach