کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 81-98

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد