کلیدواژه‌ها = مدل‌های تغییر پذیری MGARCH
نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها

دوره 5، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 11-36

10.22075/jem.2019.17910.1319

فرشاد پرویزیان؛ علیرضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری