کلیدواژه‌ها = داده‌های پانل
تعداد مقالات: 2
1. اثرات صادرات منابع طبیعی بر صادرات غیرمنابع

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 109-132

رضا محسنی؛ زهرا مومنی


2. تأثیر پویایی مهاجرت از روستا به شهر بر نابرابری درآمدی: مورد مطالعه مناطق روستایی ایران

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 39-62

حمید ابریشمی؛ سجاد برخورداری؛ علی رضا قباشی