کلیدواژه‌ها = تولید سلولی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی چند هدفه خوشه های صنعتی از منظر تولید سلولی پویا و توسعه اقتصادی پایدار

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 49-91

عباس سرافرازی؛ مهدی بشیری؛ رضا توکلی مقدم