کلیدواژه‌ها = منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین‌های جدید
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 9-32

علی اکبر باجلان؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی