نویسنده = عبدالکریم حسین پور
بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-19

10.22075/jem.2017.1494

منصور زراء‌ن‍‍‍‍ژاد؛ عبدالکریم حسین پور