نویسنده = فرهاد غفاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 9-29

ابراهیم نصیری‌فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ فرهاد غفاری