نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-14

سعید راسخی؛ میلاد شهرازی