بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت فیلتر کالمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث طی ده‌های اخیر در کشور بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کشور است. گروهی معتقد به وجود درآمدهای نفتی در موفقیت عملکرد اقتصادی و در مقابل گروهی معتقد به عقب‌افتادگی کشور با وجود نقش درآمدهای نفتی می‌باشند. اما نکته موردتوافق، اهمیت نقش نهادها در عملکرد اقتصادی کشور می‌باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش برآورد پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار می‌دهد. مطابق نتایج؛ بخاطر ساختار اقتصادی نامناسب حاکم بر کشور، از وفور منابع طبیعی استفاده کارامد نشده و وفور منابع سبب بروز انحرافات خاص در اقتصاد و درنتیجه از کانال‌های مختلف موجب کندی رشد اقتصاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of institutional quality in relation to the abundance of natural resources on economic growth in Iran: Kalman filter approach

نویسندگان [English]

  • Forod Bayat Baghaee 1
  • Roya Seifipour 1
  • Teimour Mohammadi, 2
  • Azadeh Mehrabian 1
1 Department of Economics,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in recent decades in the country is to study the impact of oil revenues on the performance of the country's economy. Some believe in the existence of oil revenues in the success of economic performance, while others believe in the backwardness of the country despite the role of oil revenues. But the agreed point is the importance of the role of institutions in the economic performance of the country.. The present study uses the method of estimating parameters with variable coefficients and Kalman filter approach to investigate the role of institutional quality on the relationship between abundance of oil revenues and economic growth in Iran for the years 1994 to 2018. According to the results; Due to the inadequate economic structure of the country, the abundance of natural resources has not been used efficiently and the abundance of resources has caused certain deviations in the economy and as a result has slowed down the growth of the economy through various channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional quality
  • resource curse
  • economic growth
  • Kalman filter approach