بررسی سرایت پذیری و تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام، نرخ ارز و قیمت طلا در ایران: رویکرد VAR-DCC-GARCH چند متغیره، موجک پیوسته و موجک متغیر با زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری علوم اقتصادی، دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

10.22075/jem.2021.23728.1613

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین بازارهای مالی در ایران است. برای این منظور از چهار سری بازدهی نفت اوپک، شاخص کل بورس تهران، نرخ دلار و سکه در بازه زمانی مرداد 1392 تا خرداد ماه 1400 به صورت میانگین هفتگی استفاده شده است. در این تحقیق ، ابتدا با استفاده از رویکرد VAR-DCC-GARCH همبستگی شرطی بین بازارها شناسایی شده و سری زمانی تلاطم استخراج می­شود. سپس با استفاده از سری­های تلاطم به بررسی همبستگی جزیی و چندگانه در این بازارها با استفاده از رویکرد موجک پیوسته (CWT)و موجک چندگانه وابسته به زمان WLMC پرداخته می­شود. نتایج CWT نشان می­دهد همبستگی بین بازارها وجود دارد و تلاطم در بازار نفت به تلاطم در سایر بازارها در افق­های زمانی مختلف منجر می شود. همچنین در دوران شروع پاندمی کرونا در افق زمانی میان مدت همبستگی بین تلاطم سری بازدهی نفت و شاخص بورس تشدید شده است. نتایج برآورد WLMC نشان می­دهد که در صورت بروز نااطمینانی سیاسی، همبستگی بازارهای مالی در کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Contagion and Oil Price Volatility on Returns of the Stock Market, Exchange Rate and Gold Price in Iran: VAR-DCC-GARCH, Continuous Wavelet, and Time-Varying Wavelet Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Nafisi Moghdam 1
  • Shahram Fattahi 2
1 Postdoctoral Researcher in Economics, Razi University
2 Associate Professor of Economics, Razi University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between oil price changes and volatility on stock market, foreign exchange rate, and gold rate, using weekly data from August 2013 to June 2021. First, using the VAR-DCC-GARCH approach, conditional correlations between markets are identified and the time series of volatility is extracted. Then, using volatility series, partial and multiple correlations in these markets are investigated using the continuous wavelet and WLMC wavelet approach. The results show that there is a correlation between markets and volatility in oil market can lead to volatility in other markets at different time horizons. The results of the WLMC estimate show that in the event of political uncertainty, WLMC has increased in the short, medium and long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contagion
  • Correlation
  • Multiple Correlation
  • wavelet analysis