آزمون فرضیه بازار انطباقی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

10.22075/jem.2021.23961.1619

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی اعتبار تجربی فرضیه بازار انطباقی (AMH) در بورس اوراق بهادار تهران است. این فرضیه توسط لو در سال ۲۰۰۴ در پاسخ به نقدهای فراوان وارد شده به فرضیه بازار کارا طرح گردیده است. فرضیه بازار انطباقی عدم کارایی در بازارهای مالی را نشأت گرفته از رفتار غیر‌عقلائی سرمایه‌گذاران می‌داند و بیان می‌دارد هنگامی که سرمایه‌گذاران با محیط در حال تغییر خود را در غالب روند تکاملی وقف می‌دهند، این قابلیت انطباق‌پذیری آنها در غالب تعویض رژیم بازار را به وضعیت کارا بر می‌گرداند. در این پژوهش از مدل رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم لاجیت (LSTAR) و اطلاعات آماری بازه زمانی ۱۳۸۵-1398 بر اساس فراوانی داده­های فصلی برای بازدهی شاخص و نسبت قیمت به درآمد (P/E) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B)، تورم و نرخ ارز استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رفتار بازدهی شاخص تحت فرضیه انطباقی در مواقعی کارا و در مواقعی غیر‌کارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Empirical Validity of the Adaptive Market Hypothesis Using smooth transition autoregressive model in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Asadi 1
  • Esmaeil Fadaeenezhad 1
  • Hamid Faroughi 2
1 Associate Professor in Finance, Department of Management and accounting, University of Shahid Beheshti
2 Ph.D. Student in Finance Management, Department of Management and accounting, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the empirical validity of the Adaptive Market Hypothesis (AMH), which is suggested to resolve the controversy between proponents of the efficient market hypothesis and financial behavior school. This hypothesis is based on the principle that although inefficiencies in the financial markets stems from the irrational behavior of investors, when investors adapt themselves to the changing environment as part of an evolutionary process, this adaptability in the shape of switching regime returns the market to an efficient state. To test the empirical validity of this hypothesis, the logistic smooth transition autoregressive model (LSTAR) and statistical information for the period 1385-1398 based on the frequency of quarterly data for variables namely, index return, price-to-income and market-to-book ratio, Infaltion and exchange rate have been used. The results show that the return of the Tehran Stock Exchange index changes behavior in accordance with the adaptive hypothesis under efficient and inefficient regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive market hypothesis
  • smooth transition autoregressive models
  • Return
  • TEDPIX