تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش بیزی چارکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد از دانشگاه استرالیای جنوبی

10.22075/jem.2021.22205.1544

چکیده

این تحقیق ابتدا به تعمیم ا الگوی منکیو-رومر-وایل (1992) می­ پردازد که در آن سرمایه فیزیکی به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شده است. در این الگو نیروی کار در کنار سرمایه انسانی، به عنوان عواملی از تولید کل تعریف می شوند. با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 98-1338 و با بهره‌گیری از روش بیزی چارکی به ارزیابی تاثیر سه نوع سرمایه شامل سرمایه های فیزیکی بخش های خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی می­ پردازیم. نتایج نشان می دهد که سرمایه های فیزیکی بخش خصوصی و همچنین سرمایه انسانی، تاثیری مثبت و کمی بر رشد اقتصادی در پایین ترین چارک دارند. هر چند که سرمایه بخش دولتی قویاً تمامی بخش­های توزیع شرطی درآمد سرانه نیروی کار را افزایش می­دهد. علاوه بر این، اثر سرمایه فیزیکی بخش دولتی بر رشد اقتصادی در مقایسه با اثرات سرمایه فیزیکی بخش خصوصی و سرمایه انسانی، نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of education on economic growth in Iran: Using a Bayesian quantile method

نویسندگان [English]

  • Zarir Negintaji 1
  • Akbar Zamanzadeh 2
1 Assistant Professor of the Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 PhD student in Economics from the University of South Australia
چکیده [English]

This study generalizes Mankiw-Romer-Weil's (1992) growth model by dividing physical capital into private and public sectors. Then, the effects of three types of capital, including private and public physical capital and human capital, are evaluated on Iranian economic growth. We use time-series data from 1959 to 2019 and apply the Bayesian quantile method to estimate the model. The results show that private physical capital and educational capital positively affect the lower quantiles of economic growth. However, public capital is strongly associated with all segments of the conditional distribution of per capita income. In addition, the effect of public physical capital on economic growth is more significant than both private physical capital and human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • private and public sectors
  • capital formation
  • Economic Growth
  • Bayesian quantile method