بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازار‌های مالی در حال توسعه و نوظهور: مطالعه موردی بورس تهران و استانبول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم

3 استادیار گروه بیمه دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

هدف مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس استانبول ( بازار مالی نوظهور) است. در این تحقیق از داده‌های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و 18 مارچ 2013 تا 17 آگوست 2018 برای ترکیه و الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان)0013/0 بدست آمد و برای رژیم یک(پر نوسان) نیز ضریب قیمت آتی سکه طلا ، 0046/0 بدست آمد. به علاوه نتایج مذکور با پوشش ریسک دلار آمریکا بر حسب لیر با استفاده از دارایی آتی طلا نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس استانبول در رژیم صفر(کم نوسان) 00061/0 و برای رژیم یک(پر نوسان) نیز 0075/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Optimal Hedge Ratio in Exchange Rate and gold in developing and newfound financial Markets: Case Study of Tehran Stock Exchange and Istanbul

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Naser Elahi 2
  • saeed Eslami Bidgoli 3
  • Atefeh Shahabadi Farahani 4
1 Economic Department, University of Tehran
2 Associate Professor, Mofid University Faculty Member
3 Assistant Professor, Faculty Member in Alame University saeed@eslamibidgoli.com
4 Student in PhD in economics
چکیده [English]

The main aim of this study is to investigate the possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by using the gold future market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock as a developing financial market with the Istanbul Exchange stock as a newfound financial market. In order to access the research goal, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran and March 18,2013 to August 17,2018 used for turkey and the Markov-Switching Model was used.
The results of this study showed that the coefficient of the future price of gold coins for zero regime (low swing) was 0/0013. For regime one (much swing), the future gold price coefficient was 0/0046. On the other hand, the results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Istanbul Exchange in zero regime (low swing) was 0/00061 and for regime one (much swing), the coefficient of future price changes of gold was 0/0075 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The optimal hedge ratio
  • cash exchange rate
  • futures market
  • cross hedging Markov-Switching Model