اثرات موانع تعرفه ‏ای و غیر‏تعرفه ‏ای بر تجارت صنعتی ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

با وجود اینکه تجارت آزاد منجر به توسعه‏ ی مزیت‏های نسبی، افزایش بهره وری عوامل تولید و ایجاد ثروت در جامعه می ­شود، اما کماکان موانع تجاری به ‏خصوص در کشورهای درحال توسعه کاربرد دارد. موانع تجاری در قالب موانع تعرفه‏ ای و غیرتعرفه ‏ای قابل تقسیم هستند که شفافیت موانع غیرتعرفه ‏ای کم‏تر بوده و اثر محدودکنندگی بیش‏تری دارند. از آن‏جایی که ایران در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد، ارزیابی اثرات این موانع بر جریان تجارت کشور ضروری است. با توجه به رشد تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، در این مطالعه تلاش شده‏ است اثرات موانع تجاری بر صادرات و واردات صنایع کارخانه ‏ای مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، با ارائه یک چارجوب نظری، ابتدا به کمک روش یوهانسون – جوسیلیوس روابط بلندمدت و سپس با استفاده از مکانیسم تصحیح خطا روابط کوتاه‏ مدت تقاضای واردات صنعتی و عرضه‏ی صادرات صنعتی ایران در دوره‏ی 1389- 1359 برآورد شده‏ است. نتایج به ‏دست آمده نشان می‏دهد که موانع تعرفه ‏ای و غیرتعرفه ‏ای در بلندمدت بر تجارت صنعتی ایران مؤثر است. حال آن‏که، این موانع در کوتاه ­مدت تأثیر معنی‏ داری بر صادرات و واردات بخش صنعت ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Tariff and Non-Tariff Barriers on Manufacturing Trade in Iran

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ebrahimi 1
  • Karim Azarbayejani 2
  • Seyed Komail Tayebi 2
1 MA in Economics, Department of Economics, University of Isfahan
2 Professor in Economics, Department of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Although free trade will leads to development of comparative advantages, increases efficiency of production factors and creates wealth in the society, but trade barriers remain to use, partially in developing countries. Trade barriers can be divide in two forms of Tariff and non-tariff barriers. Which non-tariff barriers are low transparent and cause more restricting effects. Since Iran is about to join the world trade organization (WTO), it is necessary to evaluate the effects of these barriers on Iran’s trade flow. Due to the growing global demand for industrial goods, in this study the effects of trade barriers on export and import of manufacturing industries have been tried to evaluate. For this purpose, by providing a theoretical framework, first by using of Johanson – Juselius method long-term relationship of import demand and the supply of industrial exports of Iran in the period of (1359-1389) (1978-2010) are estimated. And then by using of error correction model, short-term relationship of import demand and the supply of industrial exports of Iran in the same period are estimated too. The result show that in the long term. Tariff and non-tariff barriers effect on Iran’s industrial trade. However, in the short-term these barriers have no effects on the import and export sector of Iran’s industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tariff Barriers
  • Non-tariff Barriers
  • Industry
  • Johanson – Juselius method