کلیدواژه‌ها = هزینه کنترل آلایندگی
ارزیابی هزینه‌های کنترل آلایندگی آب صنعتی: مطالعه صنعت تولید قند و شکر

دوره 5، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 9-33

10.22075/jem.2020.19131.1392

مصطفی خواجه حسنی؛ جواد شهرکی؛ محمدنبی شهیکی تاش