کلیدواژه‌ها = سیستم پویای بازی‌ها با بازی‌های استراتژی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 133-153

نادر اصغری؛ مجید اسحاقی گرجی؛ اسمعیل ابونوری