نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سرمایه انسانی بر همگرایی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 67-85

مهران افراسیابی؛ مصیب پهلوانی؛ رمضان حسین زاده