نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. انتقال تلاطم در فلزات گرانبها با استفاده از رویکرد تابع ضربه واکنش تلاطم

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 35-59

ناصر خیابانی؛ محمدرضا عبداللهی