نویسنده = سعید راسخی
آیا مهاجرت ایرانی ها موجب کاهش تجارت درون صنعت کشور شده است؟

دوره 6، شماره 4، آذر 1400، صفحه 125-150

10.22075/jem.2022.24056.1623

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ عبدالله رستمی


مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

دوره 6، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 9-32

10.22075/jem.2019.18592.1365

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


اثر تجارت درون صنعت بر نرخ تورم در ایران

دوره 5، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 119-146

10.22075/jem.2020.20310.1460

سعید راسخی؛ گل جمال نظری قوجق