تعداد مقالات: 101
51. بررسی سرایت ریسک مالی بین ایران و کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 93-119

حبیب انصاری سامانی؛ حدیث حیدرپور


52. بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 99-127

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران


53. انتخابات و تخصیص مخارج عمومی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 75-95

سید مرتضی افقه؛ سید عبدالرسول سیاسی راد؛ علی کارگر برزی


54. تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 81-98

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد


59. بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران (رویکرد DSGE)

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 113-146

محمدرضا لطفعلی پور؛ مصطفی کریم زاده؛ علی انعامی


60. شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 113-133

شهریار میرزائی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی


63. اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 123-153

مجید دشتبان فاروجی؛ بهنام الیاس پور؛ مسعود عباس نژاد


64. سطح بهینه تقاضا و عرضه کالای عمومی در یک الگوی تعادل عمومی با وجود مالیات لیندالی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 129-157

مجید مداح؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ ندا سمیعی


65. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 97-134

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا امینی؛ علیرضا فرهادی کیا؛ علاءالدین ازوجی


67. بازدهی به مقیاس و پیشرفت فنی زیربخش‌های صنعت ایران: کاربردی از مدل دایورت- فاکس

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 105-123

بهرام سحابی؛ ملیحه آشنا؛ مریم ذبیحی


71. واکنش غیرخطی سیاست‌های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 135-161

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ محسن نصرتیان نسب


74. ارزیابی نرخ بیمه سپرده در بانک های ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 151-178

حسین امیری


75. پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 155-177

رامین خوچیانی؛ یونس نادمی