دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیچیدگی اقتصادی، ناکارایی و مزیت نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22075/jem.2022.24184.1629

اکبر قاسم خانی؛ صالح قویدل دوستکوئی؛ امیر غلام‌ابری؛ میرحسین موسوی


پیش‌بینی تورم ایران با دو رهیافت اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی؛ مقایسه الگوهای غیرخطی NARDL، NARX

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22075/jem.2022.26727.1716

حامد عزیزی گنزق؛ احمد جعفری صمیمی


تاثیر سیاست پولی از کانال تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران با رویکرد مدل DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22075/jem.2022.27917.1754

منصور حق طلب؛ محسن مهراآرا؛ سجاد برخورداری