دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تاثیر هزینه های سازمان تامین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان ها: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

علی صفائی؛ پروانه سلاطین؛ صالح قویدل؛ مسعود صوفی مجید پور


2. تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

صاحبه مسعودی؛ علی چشمی؛ سید محمدجواد رزمی


3. اثر تجارت محصولات فرهنگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب گروه شانگهای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

نجمه نجیب زاده؛ عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی


4. اثر کنترل فساد و سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

رفیع حسنی مقدم؛ امیرعلی فرهنگ؛ آنیتا ابونوری؛ علی محمدپور


5. تأثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر ادوار تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

علی حسین صمدی؛ احمد جعفری صمیمی؛ احمد صدرایی جواهری؛ مسلمه ابراهیمی


6. آیا مهاجرت ایرانی ها موجب کاهش تجارت درون صنعت کشور شده است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ عبدالله رستمی


7. مقررات‌گذاری انگیزشی هزینه‌های سرمایه‌گذاری: مطالعه موردی شرکت‌های توزیع برق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محسن پورعبادالهان کویچ؛ الهام نوبهار؛ سکینه سجودی؛ رضا خلفی


8. تاثیر اصلاحات نهادی بر تنوع صادرات در کشورهای در حال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

سعید دایی کریم زاده؛ محمد فردین حریقی؛ حسین شریفی