دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


2. بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام‌مند رهیافت ارزش در معرض خطر شرطی کاپولا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

کیمیا اعتمادی؛ رضا عیوضلو؛ مجتبی میرلوحی