دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

فرشاد پرویزیان؛ علیرضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری


2. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1398

ابراهیم نصیری‌فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ فرهاد غفاری


4. بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

الناز حاجبی؛ سید محمدجواد رزمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ تیمور محمدی


5. تأثیر تبدیل داده‌ها بر حافظه‌بلندمدت سری‌های‌زمانی و پیامدهای آن "مطالعه موردی: داده‌های قیمت‌نفت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

مرتضی حسن شاهی


6. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی