دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


2. رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


3. رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

مسعود امانی؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


4. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر چرخه‌های تجاری در ایران، رهیافت مدل مارکوف-سویچینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمد علی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ بهنام حسین پور


5. تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

مجتبی اصفهانی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی


6. خطاهای روش‌شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه‌های اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

مجتبی رستمی؛ علی فرهادیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ ابوطالب کاظمی