تعداد مقالات: 128
1. بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-19

منصور زراء‌ن‍‍‍‍ژاد؛ عبدالکریم حسین پور


2. آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-14

سعید راسخی؛ میلاد شهرازی


3. اثرات موانع تعرفه ‏ای و غیر‏تعرفه ‏ای بر تجارت صنعتی ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-21

نسرین ابراهیمی؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی


4. اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری

دوره 3، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-26

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا میلا علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


5. بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازار‌های مالی در حال توسعه و نوظهور: مطالعه موردی بورس تهران و استانبول

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-21

محسن مهرآرا؛ ناصر الهی؛ سعید اسلامی بیدگلی؛ عاطفه شاه آبادی فراهانی


6. اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 9-32

علی اکبر باجلان؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی


7. تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 9-33

احمد جعفری صمیمی؛ محمد علی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ زینب غلامی


8. بررسی تاثیر جهش ‌پولی ‌نرخ ارز بر وقوع چرخه‌های تجاری در اقتصاد‌‌ ایران (با استفاده از روش تجربی ‌لوکاس و مدل‌ رگرسیون خودتوضیح برداری)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 9-31

فرزاد معیری؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین محرابی


11. بررسی رابطه بودجه و رشد اقتصادی استان های کشور با لحاظ توزیع اعتبارات بین استانی

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-32

حبیب اله وفایی بکیانی؛ محمود مشهدی احمد؛ محسن مهرآرا


12. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

دوره 6، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 9-32

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


13. پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی (مقایسه میان کشورهای توسعه‌یافته، نوظهور و درحال توسعه)

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 11-37

ناصر الهی؛ حسن حیدری؛ سید ضیا الدین کیاالحسینی؛ محمد امین ابولحسنی چیمه


15. ارزیابی هزینه‌های کنترل آلایندگی آب صنعتی: مطالعه صنعت تولید قند و شکر

دوره 5، شماره 2، بهار 1399، صفحه 9-33

مصطفی خواجه حسنی؛ جواد شهرکی؛ محمدنبی شهیکی تاش


16. تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 15-34

زهرا نصراللهی؛ سمیه نوری زاده؛ شهرام وصفی اسفستانی


17. نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس ‏شاخص‎ زنگا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 21-31

سید جمال خراشادی‌زاده؛ غلامرضا محتشمی ‌برزادران؛ حدیث پوراسمعیلی


18. بررسی‌ عوامل موثر بر‌ کارایی‌فنی سیستم بانکی‌ ایران با استفاده از رویکرد داده‌های‌ترکیبی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 23-42

منصور رنجبر؛ مرتضی بکی حسکوئی؛ سعید فراهانی فرد


20. نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد

دوره 3، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 27-54

اسفندیار جهانگرد؛ حبیب مروت؛ نیلوفر سپه وند


21. مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده ازقراردادهای شبه آتی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 27-55

امید خداویردی؛ محسن مهرآرا؛ مجید رضایی؛ سید ضیا الدین کیاالحسینی


22. مدلسازی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 33-57

سعید راسخی؛ سید پیمان اسدی؛ مائده کیانی


23. تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 33-64

اکرم غیبی هاشم آبادی؛ سید محمدجواد رزمی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده


24. بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 33-54

شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام دهقان جبارآبادی