کلیدواژه‌ها = بازده به مقیاس
تعداد مقالات: 1
1. بازدهی به مقیاس و پیشرفت فنی زیربخش‌های صنعت ایران: کاربردی از مدل دایورت- فاکس

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 105-123

بهرام سحابی؛ ملیحه آشنا؛ مریم ذبیحی