کلیدواژه‌ها = داده‌های ‌ترکیبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‌ عوامل موثر بر‌ کارایی‌فنی سیستم بانکی‌ ایران با استفاده از رویکرد داده‌های‌ترکیبی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 23-42

منصور رنجبر؛ مرتضی بکی حسکوئی؛ سعید فراهانی فرد