کلیدواژه‌ها = نابرابری درآمدی
برآورد فاصله اطمینان برای حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمد در ایران

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 35-52

10.22075/jem.2017.1503

خسرو پیرایی؛ محمد علیزاده؛ هادی رضایی؛ مریم برزگر مروستی


بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-19

10.22075/jem.2017.1494

منصور زراء‌ن‍‍‍‍ژاد؛ عبدالکریم حسین پور