کلیدواژه‌ها = معادلات دیفرانسیل تصادفی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 155-177

رامین خوچیانی؛ یونس نادمی