کلیدواژه‌ها = فرآیند اورنشتاین اولنبک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 33-54

شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام دهقان جبارآبادی