کلیدواژه‌ها = کشورهای منتخب
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر غیرخطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 65-98

احمد جعفری صمیمی؛ زینب رئیسی