کلیدواژه‌ها = کیفیت محیط‌زیست
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری درآمد و کیفیت محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 59-79

محسن ابراهیمی؛ مجید بابائی آغ اسمعیلی؛ وحید کفیلی