نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش بیزی چارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

زریر نگین تاجی؛ اکبر زمان زاده