نویسنده = اسماعیل فدایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. آزمون فرضیه بازار انطباقی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

غلام حسین اسدی؛ اسماعیل فدایی نژاد؛ حمید فاروقی