نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 89-120

مجتبی اصفهانی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی