نویسنده = محسن مهرآرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بودجه و رشد اقتصادی استان های کشور با لحاظ توزیع اعتبارات بین استانی

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-32

حبیب اله وفایی بکیانی؛ محمود مشهدی احمد؛ محسن مهرآرا