نویسنده = نادر مظلومی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 59-84

نادر مظلومی؛ امیر صفری؛ رضا جعفری