نویسنده = غلامرضا محتشمی برزادران
تعداد مقالات: 2
1. تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 89-120

مجتبی اصفهانی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی


2. شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 113-133

شهریار میرزائی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی