نویسنده = سعید اسلامی بیدگلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازار‌های مالی در حال توسعه و نوظهور: مطالعه موردی بورس تهران و استانبول

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-21

محسن مهرآرا؛ ناصر الهی؛ سعید اسلامی بیدگلی؛ عاطفه شاه آبادی فراهانی