نویسنده = علیرضا امینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 97-134

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا امینی؛ علیرضا فرهادی کیا؛ علاءالدین ازوجی