نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد بردار هم انباشتگی اقتصاد خاکستری و توسعه انسانی با روش حداقل مربعات پویای پانلی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 125-142

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری