نویسنده = سعید دائی کریم زاده
تعداد مقالات: 1
1. صادرات نفتی و غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی(رهیافت مدل رشد گسترش‌یافته فدر)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 123-141

همایون رنجبر؛ سعید دائی کریم زاده؛ صابر معتقد