نویسنده = �������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر چرخه‌های تجاری در ایران، رهیافت مدل مارکوف-سویچینگ

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 63-87

محمد علی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ بهنام حسین پور