نویسنده = خدیجه نصراللهی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 51-74

خدیجه نصراللهی؛ مجید علی‌تبار