نویسنده = سید علی آل عمران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 99-127

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران