نویسنده = محمدنبی شهیکی تاش
خطاهای روش‌شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه‌های اقتصادی

دوره 5، شماره 4، آذر 1399، صفحه 121-145

10.22075/jem.2021.21126.1495

مجتبی رستمی؛ علی فرهادیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ ابوطالب کاظمی


ارزیابی هزینه‌های کنترل آلایندگی آب صنعتی: مطالعه صنعت تولید قند و شکر

دوره 5، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 9-33

10.22075/jem.2020.19131.1392

مصطفی خواجه حسنی؛ جواد شهرکی؛ محمدنبی شهیکی تاش